Κύπρου 3, Μεταμόρφωση - Αθήνα 6907540767, 6979238591 info@event-on.gr